نمایش 1–20 از 21 نتیجه

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شکلات (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شکلات ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شکلات ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شیر آلپینا (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شیر آلپینا ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شیر آلپینا ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و شکلات (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و شکلات ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و شکلات ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و نسکافه (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و نسکافه ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو نسکافه (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو نسکافه ظرف بزرگ

65,000 تومان
ساعت کاری تمام شده - امکان درج سفارش وجود ندارد
Close